20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

Sahabat muslim yang semoga di Ridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Aqidah merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam Agama Islam dimana aqidah ini dapat diartikan sebagai keimanan yang kita kenal secara lengkapnya ada 6 rukun iman dalam Agama Islam. Memahami Sifat-Sifat Allah terutama 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Ta’ala merupakan bagian dari keimanan serta bentuk diri kita untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta Alam ini beserta isinya.

Keimanan merupakan percaya dan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan, Rukum Iman ada 6 sesuai hadits jibril yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, Iman kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada Rasul-rasul Allah, Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Qada dan Qadar yaitu takdir yang baik dan buruk.

Iman kepada Allah ‘Azza Wa Jalla harus kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka dari itu akan dibahas Sifat-sifat Allah baik Sifat Wajib Allah maupun Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Tabarakasmuhu (Pemilik Nama yang Penuh Berkah).

Ulama ahlussunah waljamaah menulis 20 sifat wajib Allah yang berarti sifat-sifat yang harus ada pada Allah Tuhan Semesta Alam yang selanjutnya perlu mempelajari sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna dalam Asma’ul Husna (99 nama-nama Allah yang baik). Lawan sifat wajib Allah adalah sifat Mustahil bagi Allah yang merupakan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Serta ada Sifat Jaiz bagi Allah yaitu sifat bagi Allah untuk berbuat segala sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu menurut kehendakNya.

Ketiga belas sifat dari 20 Sifat Wajib Allah adalah : Wujud, Qidam , Baqo’, Mukhollafatuhu lil hawaadits, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyah, Qudrat, Iroodah, Ilmu, Hayaat, Sama’, Bashor, kalam. Selanjutnya sifat ke 14-20 dari sifat-sifat terkandung dari 6 sifat Maha Allah dalam Asma’ul Husna yang merupakan bentuk subyektif dari sifat ketigabelas sebelumnya, yaitu Qoodirun, Muriidan, ’Aalimun, Hayyun, Samii’un, Bashirun, dan Mutakallimun. Lebih lengkapnya untuk 20 sifat wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil bagi Allah bisa menyimak tabel berikut ini.

20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

20 Sifat Wajib Allah

Sifat Wajib Tulisan Bahasa Arab Maksud Sifat
Wujud ﻭﺟﻮﺩ Ada Nafsiah
Qidam ﻗﺪﻡ Terdahulu Salbiah
Baqa ﺑﻘﺎﺀ Kekal Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Berbeda dengan makhluk-Nya Salbiah
Qiyamuhu binafsih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ Berdiri sendiri Salbiah
Wahdaniyat ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ Esa (satu) Salbiah
Qudrat ﻗﺪﺭﺓ Kuasa Ma’ani
Iradat ﺇﺭﺍﺩﺓ Berkehendak (berkemauan) Ma’ani
Ilmu ﻋﻠﻢ Mengetahui Ma’ani
Hayat ﺣﻴﺎﺓ Hidup Ma’ani
Sam’un ﺳﻤﻊ Mendengar Ma’ani
Basar ﺑﺼﺮ Melihat Ma’ani
Kalam ﻛﻼ ﻡ Berbicara Ma’ani
Kaunuhu qaadiran ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ Keadaan-Nya yang berkuasa Ma’nawiyah
Kaunuhu muriidan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma’nawiyah
Kaunuhu ‘aliman ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ Keadaan-Nya yang mengetahui Ma’nawiyah
Kaunuhu hayyan ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ Keadaan-Nya yang hidup Ma’nawiyah
Kaunuhu sami’an ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ Keadaan-Nya yang mendengar Ma’nawiyah
Kaunuhu bashiiran ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ Keadaan-Nya yang melihat Ma’nawiyah
Kaunuhu mutakalliman ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ Keadaan-Nya yang berbicara Ma’nawiyah

20 Sifat Mustahil Allah

Sifat Mustahil Tulisan Bahasa Arab Maksud
Adam ﻋﺪﻡ Tiada
Huduts ﺣﺪﻭﺙ Baru
Fana ﻓﻨﺎﺀ Berubah-ubah (akan binasa)
Mumathalatuhu lilhawadith ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Menyerupai sesuatu
Qiamuhu bighairih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ Berdiri-Nya dengan yang lain
Ta’addud ﺗﻌﺪﺩ Lebih dari satu (berbilang)
Ajzun ﻋﺟﺰ Lemah
Karahah ﻛﺮﺍﻫﻪ Tidak berkemauan (terpaksa)
Jahlun ﺟﻬﻞ Bodoh
Al-Maut ﺍﻟﻤﻮﺕ Mati
Sami ﺍﻟﺻمم Tuli
Al-Umyu ﺍﻟﻌﻤﻲ Buta
Al-Bukmu ﺍﻟﺑﻜﻢ Bisu
Kaunuhu ajizan ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu mukrahan ﻛﻮﻧﻪ مكرها Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu jahilan ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu mayitan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu ashamma ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu a’maa ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu abkam ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ Keadaan-Nya yang bisu

Sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil serta yang Jaiz harus kita ketahui sebagai seorang muslim berdasarkan dalil ayat-ayat Al Qur’an yang sangat kuat, jadi kita harus yakini kebenarannya. Doa dan harapan semoga dapat belajar islam secara menyeluruh terutama mengenai Rukun Iman serta rukun islam dan berbagai ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya.

Semoga bisa bermanfaat pembahasan 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah ‘Azza Wa Jalla bagi semuanya. Semoga para pembaca diberi keselamatan dalam Agama Islam dan mendapat Rahmat-Nya serta diberi kemudahan dalam menuntut Ilmu yang bermanfaat dan di Ridhoi Allah Ta’ala, Amin.

AQIDAH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.