Jadwal Sholat

 Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah mengutus para Rasul, menurunkan al-Qur-an, membuat syari’at, menetapkan hukum, dan menjelaskan halal dan haram kepada hamba-hamba-Nya. Aku bersaksi bahwasa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (صلى الله عليه و سلم) adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (صلى الله عليه و سلم), keluarganya dan para Sahabatnya.

Semua kaum muslim sepakat bahwa sholat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. [ QS. An Nisa’ (4) : 103]

jadwal-sholat

Apabila Anda ingin menampilkan Jadwal Sholat ini di blog Anda, Ini caranya menampilkan Widget Jadwal Sholat di blog Anda

Penentuan Jadwal Waktu Shalat

Kaidah penentuan jadwal shalat yaitu “Pergerakan  Matahari ” dilihat dari bumi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pelbagai kemudahan terus dibuat dan membuat lebih praktis  dalam segala hal termasuk dalam beribadah khususnya shalt fardu. Diatas ini jadwal shalat fardu, semoga bisa mempermudah kita untuk sholat pada waktunya. Yang saya cantumkan diatas adalah jadwal untuk satu bulan ini, Anda bisa juga melihat jadwal Sholat hari ini. Apabila Anda ingin menampilkan di blog Anda, Ini caranya menampilkan Widget Jadwal Sholat di blog Anda.

Jaman dahulu sebelum kaum muslimin menemukan hisab/perhitungan falak/astronomi, waktu shalat ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap gejala alam dengan melihat langsung matahari. Kemudian berkembang dengan dibuatnya Jam Surya atau Jam Matahari   serta Jam Istiwa atau sering  disebut Tongkat Istiwa dengan kaidah bayangan matahari.

Doa setelah mendengar adzan dan artinya yang shahih

Adzan selalu dikumandangkan dari masjid dan mushola diberbagai tempat semua wilayah Indonesia maupun dunia sebagai panggilan kepada setiap muslim beragama islam untuk beribadah sholat wajib 5 waktu.

Setelah adzan dikumandangkan maka sebagai seorang muslim disunahkan untuk membaca doa setelah mendengar adzan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam.

Doa setelah mendengar adzan dan artinya

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ’anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang membaca do’a ketika mendengar adzan :

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺭَﺏَّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺪَّﻋْﻮَﺓِ ﺍﻟﺘَّﺎﻣَّﺔ ﻭَﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﺍﻟْﻘَﺎﺋِﻤَﺔِ ﺁﺕِ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺍﻟْﻮَﺳِﻴﻠَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻔَﻀِﻴﻠَﺔَ ﻭَﺍﺑْﻌَﺜْﻪُ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ ﻣَﺤْﻤُﻮﺩًﺍ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻭَﻋَﺪْﺗَﻪُ

“Allahumma Robba haadzihid da’watit taammati wash-sholaatill qooimah, Aati Muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab’atshu maqoomam mahmuuda-nillladzi wa’adtahu.”

“Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad; wasilah (kedudukan yang tinggi di surga) dan keutamaan (melebihi seluruh makhluk), dan bangkitkanlah beliau dalam kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan.”

Maka ia (yang membacanya) berhak mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat.”

[HR. Al-Bukhari No.614]
 

Shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam semoga Allah selalu memuliakan beliau dan keluarganya serta umatnya, amin.

Sahabat belajar islam semoga saja wacana artikel singkat doa setelah mendengar adzan lengkap dengan artinya yang shahih ini bisa menjadi pegangan kita untuk bekal mendapatkan syafa’at dari Rasulullah dengan ijin Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Bacaan Niat Shalat Fardhu Arab dan Artinya

Shalat Fardhu 5 waktu hukumnya wajib dijalankan oleh setiap muslim beragama islam, kewajiban Sholat Fardhu termasuk dalam Rukun Islam yang ke 2 dalam agama islam. Sholat wajib fardhu 5 waktu yaitu Sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya harus dikerjakan dan didirikan setiap harinya, dan untuk hari Jum’at bagi laki-laki wajib mengikuti sholat Jum’at (tanpa perlu sholat zuhur).

Menjalankan sholat wajib 5 waktu dalam ilmu agama islam dijelaskan harus memenuhi syarat dan rukun sholat yang salah satunya sudah memasuki waktu jadwal sholat ditandai dengan panggilan adzan (baca doa setelah mendengar adzan) dan dalam menjalankan sholat tersebut didahului dengan niat sholat sesuai waktunya. Maka dari itu untuk belajar islam mengawali pembahasan sholat, akan diberikan bacaan niat sholat fardhu bahasa arab dan artinya dalam bahasa Indonesia agar dapat membaca dan memahami makna yang terkandung dalam niat tersebut.

Bacaan niat sholat fardhu merupakan salah satu rukun sholat, cara melakukan niat sholat adalah melakukannya dalam hati tanpa perlu diucapkan, namun sebagian ulama memperbolehkan pengucapan niat dengan lisan untuk membantu kemantapan niat dalam hati (pengucapan dengan lisan sebaiknya dihindari bila hati sudah mantap).

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Semua amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat (balasan) sesuai dengan niatnya.” (HR. Bukhari, Muslim)

Namun perlu diperhatikan saat pengucapan niat sholat tidak perlu keras apalagi sampai mengganggu orang lain dan paling parah adalah pengucapan niat sholat lebih keras dari imam, hal ini tidak diperbolehkan!Menjalan ibadah sholat perlunya niat dalam hati sesuai sholat yang dikerjakan dan menghadap arah kiblat dengan tujuan mengharap Ridho Allah Ta’ala. Para ulama sepakat untuk memberikan contoh niat sholat fardhu, berikut ini yang bisa digunakan untuk niat sholat fardhu karena Allah Ta’ala.

Bacaan Niat Shalat Fardhu Arab dan Artinya

Niat shalat subuh

اُصَلِّيْ فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlosh shubhi rok’ataini mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat fardu subuh 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.

Niat Shalat Dzuhur

اُاُصَلِّيْ فَرْضَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlozh zhuhri arba’a roka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat fardu zuhur 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.

Niat Shalat Ashar

اُصَلِّيْ فَرْضَ اْلَعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlol ‘ashri arba’a roka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat fardu ashar 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.

Niat Shalat Maghrib

اُصَلِّيْ فَرْضَ اْلْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlol maghribi tsalaatsa roka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat fardu maghrib 3 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.

Niat Shalat Isya

اُصَلِّيْ فَرْضَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlol ‘isyaa-i arba’a roka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat fardu isya 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala.

Niat Shalat Jum’at

اُصَلِّيْ فَرْضَ الجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً مَاْمُوْمًا لِلَّهِ تَعَالَى

Usholli Fardlol jum’ati rak’ataini mustaqbilal qiblati adaa-an ma-muuman lillaahi ta’aala.

Artinya : Aku niat melakukan shalat jum’at 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, menjadi mamum, karena Allah ta’ala.

Mari menjalankan ibadah Shalat fardhu setiap harinya dengan tujuan hidup mencari ridho Allah Ta’ala yang memiliki nama-nama yang baik dan indah lagi mulia dalam asmaul husna. Kerjakan ibadah Sholat dengan cara yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat islam, semoga kita semuanya digolongkan menjadi orang yang beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, amin.
 

Arti Allah Subhanahu Wa Ta’ala ‘Azza Wa Jalla Tabaraka Wa Ta’ala

Allah Subhanahu Wa Ta’ala satu-satunya Tuhan yang maha esa berhak disembah dan tempat bergantung alam semesta beserta isinya, Dia tidak pernah diciptakan ataupun diperanakkan dan tiada yang setara dengan Dia. Pernyataan tersebut mengambil dari Al Quran Surah Al Ikhlas yang merupakan penegasan tentang keesaan Allah ‘Azza Wa Jalla.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala 'Azza Wa Jalla Tabaraka Wa Ta'ala

Sahabat belajar islam mempelajari siapa Tuhan kita merupakan hal paling mendasar yang harus kita ketahui dan pahami agar bisa semakin dekat dan mengenal sehingga akan semakin lebih yakin dan mempercayai Tuhan kita yang sesungguhnya.

Kita sering sekali membaca atau mendengar berbagai penyebutan atau penulisan nama Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan beragam tambahan dibelakangnya, lalu tahukah apa artinya ? Maka berikut ini beberapa pengertian dari yang paling banyak ditulis maupun disebutkan oleh orang-orang muslim pada umumnya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala الله سبحانه و تعالى‎ : Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi
Allah ‘Azza Wa Jalla : Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia
Allah Tabaraka Wa Ta’ala : Allah yang Maha Penuh Berkah dan Maha Tinggi
Allah Ta’ala : Allah yang Maha Tinggi
Allah Jalla Dzikruhu : Allah yang Mulia SebutanNya
Allah Tabarakasmuhu : Allah Pemilik Nama yang Penuh Berkah
Allah Jallat `Azhamatuhu : Allah yang Maha Mulia KebesaranNya

Allah ‘Azza Wa Jalla memiliki nama-nama Allah yang baik dengan sifat-sifat kesempurnaanNya yang kita kenal dengan 99 Asma’ul Husna (99 Nama-nama Allah yang Baik). Pelajari setiap nama-nama yang baik bersama sifat-sifat-Nya dengan benar dan kalau bisa dihafalkan agar hidup ini lebih tenang, dimana “hanyalah dengan mengigat Allah Subhanahu Wa Ta’ala hati menjadi tenang“.

Semoga memahami pengertian Allah Subhanahu Wa Ta’ala ‘Azza Wa Jalla Tabaraka Wa Ta’ala dapat meningkatkan iman dan taqwa kita serta semakin tunduk dan mengharap Ridho-Nya saja yang selalu mengawasi kita dimana dan kapan saja tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun.

20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

Sahabat muslim yang semoga di Ridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Aqidah merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam Agama Islam dimana aqidah ini dapat diartikan sebagai keimanan yang kita kenal secara lengkapnya ada 6 rukun iman dalam Agama Islam. Memahami Sifat-Sifat Allah terutama 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Ta’ala merupakan bagian dari keimanan serta bentuk diri kita untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta Alam ini beserta isinya.

Keimanan merupakan percaya dan membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan, Rukum Iman ada 6 sesuai hadits jibril yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah, Iman kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada Rasul-rasul Allah, Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Qada dan Qadar yaitu takdir yang baik dan buruk.

Iman kepada Allah ‘Azza Wa Jalla harus kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu benar-benar ada dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka dari itu akan dibahas Sifat-sifat Allah baik Sifat Wajib Allah maupun Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah Tabarakasmuhu (Pemilik Nama yang Penuh Berkah).

Ulama ahlussunah waljamaah menulis 20 sifat wajib Allah yang berarti sifat-sifat yang harus ada pada Allah Tuhan Semesta Alam yang selanjutnya perlu mempelajari sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna dalam Asma’ul Husna (99 nama-nama Allah yang baik). Lawan sifat wajib Allah adalah sifat Mustahil bagi Allah yang merupakan sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Serta ada Sifat Jaiz bagi Allah yaitu sifat bagi Allah untuk berbuat segala sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu menurut kehendakNya.

Ketiga belas sifat dari 20 Sifat Wajib Allah adalah : Wujud, Qidam , Baqo’, Mukhollafatuhu lil hawaadits, Qiyamuhu Binafsihi, Wahdaniyah, Qudrat, Iroodah, Ilmu, Hayaat, Sama’, Bashor, kalam. Selanjutnya sifat ke 14-20 dari sifat-sifat terkandung dari 6 sifat Maha Allah dalam Asma’ul Husna yang merupakan bentuk subyektif dari sifat ketigabelas sebelumnya, yaitu Qoodirun, Muriidan, ’Aalimun, Hayyun, Samii’un, Bashirun, dan Mutakallimun. Lebih lengkapnya untuk 20 sifat wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil bagi Allah bisa menyimak tabel berikut ini.

20 Sifat Wajib Allah 20 Sifat Mustahil Allah Sifat Jaiz Allah

20 Sifat Wajib Allah

Sifat Wajib Tulisan Bahasa Arab Maksud Sifat
Wujud ﻭﺟﻮﺩ Ada Nafsiah
Qidam ﻗﺪﻡ Terdahulu Salbiah
Baqa ﺑﻘﺎﺀ Kekal Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Berbeda dengan makhluk-Nya Salbiah
Qiyamuhu binafsih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ Berdiri sendiri Salbiah
Wahdaniyat ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ Esa (satu) Salbiah
Qudrat ﻗﺪﺭﺓ Kuasa Ma’ani
Iradat ﺇﺭﺍﺩﺓ Berkehendak (berkemauan) Ma’ani
Ilmu ﻋﻠﻢ Mengetahui Ma’ani
Hayat ﺣﻴﺎﺓ Hidup Ma’ani
Sam’un ﺳﻤﻊ Mendengar Ma’ani
Basar ﺑﺼﺮ Melihat Ma’ani
Kalam ﻛﻼ ﻡ Berbicara Ma’ani
Kaunuhu qaadiran ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ Keadaan-Nya yang berkuasa Ma’nawiyah
Kaunuhu muriidan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma’nawiyah
Kaunuhu ‘aliman ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ Keadaan-Nya yang mengetahui Ma’nawiyah
Kaunuhu hayyan ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ Keadaan-Nya yang hidup Ma’nawiyah
Kaunuhu sami’an ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ Keadaan-Nya yang mendengar Ma’nawiyah
Kaunuhu bashiiran ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ Keadaan-Nya yang melihat Ma’nawiyah
Kaunuhu mutakalliman ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ Keadaan-Nya yang berbicara Ma’nawiyah

20 Sifat Mustahil Allah

Sifat Mustahil Tulisan Bahasa Arab Maksud
Adam ﻋﺪﻡ Tiada
Huduts ﺣﺪﻭﺙ Baru
Fana ﻓﻨﺎﺀ Berubah-ubah (akan binasa)
Mumathalatuhu lilhawadith ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Menyerupai sesuatu
Qiamuhu bighairih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ Berdiri-Nya dengan yang lain
Ta’addud ﺗﻌﺪﺩ Lebih dari satu (berbilang)
Ajzun ﻋﺟﺰ Lemah
Karahah ﻛﺮﺍﻫﻪ Tidak berkemauan (terpaksa)
Jahlun ﺟﻬﻞ Bodoh
Al-Maut ﺍﻟﻤﻮﺕ Mati
Sami ﺍﻟﺻمم Tuli
Al-Umyu ﺍﻟﻌﻤﻲ Buta
Al-Bukmu ﺍﻟﺑﻜﻢ Bisu
Kaunuhu ajizan ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu mukrahan ﻛﻮﻧﻪ مكرها Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu jahilan ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu mayitan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu ashamma ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu a’maa ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu abkam ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ Keadaan-Nya yang bisu

Sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil serta yang Jaiz harus kita ketahui sebagai seorang muslim berdasarkan dalil ayat-ayat Al Qur’an yang sangat kuat, jadi kita harus yakini kebenarannya. Doa dan harapan semoga dapat belajar islam secara menyeluruh terutama mengenai Rukun Iman serta rukun islam dan berbagai ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya.

Semoga bisa bermanfaat pembahasan 20 Sifat Wajib Allah dan 20 Sifat Mustahil Allah serta Sifat Jaiz Allah ‘Azza Wa Jalla bagi semuanya. Semoga para pembaca diberi keselamatan dalam Agama Islam dan mendapat Rahmat-Nya serta diberi kemudahan dalam menuntut Ilmu yang bermanfaat dan di Ridhoi Allah Ta’ala, Amin.