Kisah Umar bin Khattab Bentuk Majelis Syura buat Memilih Khalifah

Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan salah seorang dari suku Quraisy yg sangat gigih memusuhi Islam. Tetapi sesuatu yg sangat kontras terjadi begitu dia masuk Islam. Umar menjadi pembela Islam yg sangat tangguh.

Begitulah kehebatan dakwah Rasulullah, mampu melunakkan hati sekeras baja. Bahkan, menjadikannya sebagai power dakwah Islam yg cukup berpengaruh.

Umar sebelum masuk Islam

Sebelum Umar memeluk agama Islam, atau pada zaman jahiliyah, ia dikenal sebagai sosok yg gigih menantang ajaran Nabi Muhammad saw. Selain itu, ia juga dikenal sebagai peminum khamr kelas berat sebagaimana umumnya masyarakat Arab saat itu.

 

Karena khamr telah menjadi kebiasaan yg begitu lekat dalam keseharian mereka, Allah pun tak terburu-buru dalam mengharamkan khamr, tetapi tahap demi tahap sehingga keharaman khamr lebih mudah diterima.

Termasuk yg Umar lakukan semasa jahiliah ialah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dalam tradisi Arab jahiliyah, memiliki anak laki-laki ialah keberuntungan. Sebab, anak laki-laki dapat dilatih buat berperang, berburu, berdagang, dan pekerjaan fisik lainnya.

 

Sedangkan perempuan, bagi mereka, terlalu lemah buat melakukan semua itu. Mereka pun menganggap melahirkan anak perempuan sebagai aib dan oleh sebab itu harus dikubur hidup-hidup.

Abbas Mahmud al-‘Aqqab dalam Abqariyatu ‘Umar mengisahkan, sekali waktu saat telah memeluk Islam, Umar duduk-duduk bersama beberapa sahabat. Tiba-tiba Umar tertawa kecil. Anehnya, setelah itu ia menangis. Orang-orang bertanya keheranan.

Lantas Umar menjawab, “Waktu zaman jahiliah dulu, kami membuat berhala dari kurma ‘ajwah. Kami menyembahnya, setelah itu kami memakannya. Inilah yg membuatku tertawa.”

“Adapun sebab aku menangis,” lanjut Umar. “Dulu aku memiliki anak perempuan, tapi aku menguburnya hidup-hidup.”

Untuk kisah penguburan anak perempuan ini, al-‘Aqqad meragukan, sebab tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup tak masyhur di bangsa Arab, juga di kalangan Bani ‘Addi dan keluarga Khattab sendiri (ayah Umar).

Masuk Islamnya Umar

Melihat pengaruh Abu Jahal dan Umar bin Khattab yg cukup besar bagi masyarakat Arab, Rasulullah berdoa supaya di antara salah satunya diberi hidayah dan memeluk Islam. Dalam doanya, Rasulullah bersabda, “Ya Allah, muliakanlah Islam dgn masuk Islamnya Abu Jahal atau Umar bin Khattab.” (HR Abu Nu’aim)

Doa Rasulullah terkabul, Umar bin Khattab mendapat hidayah.

Syekh Az-Zuraqni dalam Mawahibul Ladduniyah menjelaskan, Umar masuk Islam jarak tiga hari setelah Hamzah bin Abdul Mutthalib memeluk Islam. Dalam catatan sejarah, Umar termasuk golongan terdahulu yg masuk Islam (as-sâbuqûnal awwalûn), setelah empat puluh pria dan sebelas perempuan lainnya. Dengan keberanian dan pengaruhnya, masuk Islamnya Umar menjadi arah baru bagi dakwah Nabi. 

Menjabat sebagai khalifah

Pada Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, Abu Bakar menghembuskan napas terakhir. Sebelum wafat, ia telah melantik Umar buat menggantikan posisinya sebagai khalifah. Pada subuh hari keesokan harinya, Umar dibai’at secara resmi buat menjadi khalifah kedua. 

Kelayakan posisi Umar sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar banyak mendapat pengakuan dari banyak kalangan. Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mengutip beberapa di antaranya pernyataan Sufyan at-Tasuri yg mengatakan, “Tidak etis orang yg mengatakan bahwa Ali lebih berhak  menduduki kursi khalifah ketimbang Abu Bakar dan Umar.” Demikian pula yg dikatakan Syarik, “Ali tak lebih baik dari Abu Bakar dan Umar.” 

Subuh Berdarah

Azan telah berkumandang. Umar bin Khattab telah bersiap buat menjadi imam shalat subuh pagi itu. Begitu pun jamaah di masjid telah berkumpul dan berbaris dgn shaf memanjang dan memenuhi isi masjid.

 

Sebelum keluar rumah, Sang Khalifah menunjuk beberapa orang buat memastikan shaf benar-benar rapat dan lurus. Jika pun masih ada beberapa yg belum rapih, Sang Khalifah meluruskannya sendiri dgn tongkatnya.

Jamaah telah rapi sempurna, shaf-shaf telah lurus, begitupun rapat sebagaimana mestinya. Sang Khalifah pun bersiap memulai takbiratul ihram. Baru saja hendak memulai takbir, entah muncul dari mana, Abu Lu’ul’ah menerobos dan menusuk Sang Khalifah dgn tiga atau enam kali tikaman sebuah golok bermata dua. Praktis, Sang Khalifah terkapar di tempat dan berlumuran darah. Untuk beberapa waktu, nyawanya masih dapat diselamatkan.

Abu Lu’ul’ah yg telah panik, berusaha melarikan diri, bahkan ia sempat melukai beberapa sahabat. Kondisinya semakin terdesak hingga ia memutuskan buat bunuh diri.

Membentuk Majelis Syura

Luka tikaman itu rupanya sangat parah. Merasa usianya tak lama lagi, Umar pun berpikir buat menunjuk penggantinya. Di tengah-tengah suasana mencekam itu, para sahabat juga menunggu siapa pemimpin berikutnya yg mau ditunjuk Umar. Umar sendiri bingung, sebenarnya ia sendiri mengmaukan Abdullah bin al-Jarrah atau Salim, tapi keduanya telah wafat terlebih dulu.

Salah seorang sahabat mengusulkan supaya Abdullah bin Umar (putra khalifah) yg menggantikannya, tapi justru Umar menolak mentah-mentah usulan itu. “Aku tak mau keturunan dari Umar dimintai pertanggungjawaban atas amanah umat Nabi Muhammad,” jawab Umar bijak.

Dalam suasana yg dilematis itu, Umar membentuk Majelis Syura, sebuah lembaga yg bertugas buat membahas dan memutuskan secara bersama tentang siapa yg layak menduduki kursi khalifah sepeninggal Umar.

Anggota Majelis Syura itu terdiri dari enam orang, yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abu Waqash, Az-Zubair bin al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah.

 

Umar memilih enam orang ini bukan tanpa sebab. Muhammad Suhail Thaqusy dalam Tarikhul Khulafa menjelaskan beberapa alasannya. Di antaranya sebab mereka berasal dari suku Quraisy, dari sahabat-sahabat senior, dan Nabi telah meridhai mereka pasca beliau wafat.

Mereka juga termasuk enam dari sepuluh sahabat yg dikabarkan Rasulullah mendapat jaminan surga. Selain itu, mereka termasuk orang-orang yg memiliki otoritas di Madinah, mempunyai kekuatan, dan popularitas. Umar sendiri pernah menyebut mereka sebagai pembesar dan pemimpin bagi masyarakat.

Begitu Umar meninggal dunia, tim ini berkumpul di rumah al-Miswar bin Makramah. Abdullah bin Umar juga turut hadir saat itu, tapi tak memiliki hak suara. Abdullah mau menjadi penengah bila terjadi perselisihan dalam pemilihan khalifah. Singkat cerita, dari hasil kesepakatan Majelis Syura itu, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga.

Muhammad Abror, Pengasuh Madrasah Baca Kitab, alumnus Pesantren KHAS Kempek-Cirebon dan Ma’had Aly Saidusshiddiqiyah Jakarta

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.