Biografi Hasan al-Bashri: Ulama Besar Murid para Sahabat Nabi

Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam ialah Imam Hasan al-Bashri. Ia ialah seorang ulama sufi yg banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Bila dirunut dari latar belakang keluarganya, Hasan al-Bashri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang melainkan hanya seorang anak dari hamba sahaya milik Zaid bin Tsabit. Ayah Hasan al-Bashri bernama Yasar berasal dari daerah Maisan, […]

Membahas tentang Imam Malik bin Anas: Pendiri Mazhab Maliki, Ulama Perekat Umat

Berbicara fiqih dan hadits tak dapat lepas dari sosok Imam Malik yg merupakan anak zaman keemasan Islam. Iklim intelektual di masa Dinasti Abbasiyah banyak melahirkan ulama-ulama kenamaan dalam berbagai bidang tak terkecuali ilmu fiqih. Salah satu tokoh yg menonjol ialah pendiri mazhab Maliki ini. Tariq Suwaidan dalam Biografi Imam Malik (2012) menyebutkan bahwa nenek moyg […]

Membahas tentang Biografi Imam Yahya Abi Zaidah, Penulis Kitab Pertama di Kufah

Selalu ada hal positif yg dapat diserap dari riwayat dan tapak tilas para ulama salaf. Teladan dan keberhasilannya dalam berbagai bidang dapat menjadi pelajaran bagi generasi ketika ini. Di antara sekian banyak ulama inspiratif  itu ialah Imam Yahya bin Abi Zaidah. Perjalanan intelektualnya, produktivitasnya dalam menulis, hingga keulamaannya diakui para ulama lain dan patut dicontoh. […]

Mengenal Imam Mazhab: Biografi Abu Hanifah & Kisah Kewarakannya

Sebuah fakta yg tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab, bahwa Imam Abu Hanifah ialah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam (fiqih). Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i termasuk orang pertama yg mengakui ini, dan hingga sekarang pandangan beliau terhadap Abu Hanifah masih sangat terang.   Adalah Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M) termasuk […]

Mengenal Imam Mazhab (1): Biografi Abu Hanifah & Kisah Kewarakannya

Sebuah fakta yg tak pernah luput dicatat dalam banyak kitab sejarah mazhab, bahwa Imam Abu Hanifah ialah akar pangkal transmisi keilmuan hukum Islam (fiqih). Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i termasuk orang pertama yg mengakui ini, dan hingga sekarang pandangan beliau terhadap Abu Hanifah masih sangat terang.   Adalah Syekh Muhammad Abu Zahrah (1898-1974 M) termasuk […]

Sikap Politik Nahdlatul Ulama, Begini Poin Pentingnya

PeciHitam.org – Berbicara mengenai Nahdlatul Ulama (NU) tak mau terlepas dari posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yg menygkut dua dimensi, yaitu dimensi kultur sosial dan politik. Untuk itu disini kita mau membahas mengenai bagaimana Sikap Politik Nahdlatul Ulama yg sesungguhnya Membaca perjuangan Nahdlatul Ulama, menurut Choirul Anam dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa mulai […]

Sayyidah Nafisah, Ulama Perempuan Guru Imam Syafi’i

Ini kisah tentang perempuan suci, cicit dari Nabi Muhammad Saw. Ia juga seorang ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga Imam Syafi’i pun berguru padanya. Sayyidah Nafisah (145 H -208 H), itulah namanya. Makamnya di Kairo, Mesir, sampai sekarang masih dipenuhi para peziarah.   Di luar masjid Sayyidah Nafisah, dijual buku yg mengupas biografi perempuan yg disebut-sebut […]

Ini Alasan Ulama Hadits Lakukan Rihlah

Ajaran Nabi dapat sampai kepada kita melalui hadits yg diriwayatkan dan dicatat oleh ulama, baik dalam karya kitab mereka maupun dari majelis ke majelis. Hadits yg diriwayatkan lewat sanad itu, melalui proses verifikasi dan penelitian yg detail demi menguji kualitas hadits tersebut, sehingga dapat menjadi sumber hukum agama. Sedemikian perhatiannya para ulama mau hadits, perjuangan […]

Biografi Imam Qira’at, Ya’qub al-Hadhrami

Pada abad keempat, Imam Ibnu al-Mujahid (w. 324 H) menetapkan nama-nama imam qira’at yg menurut hasil penelitian dan penyeleksiannya dapat dipertanggungjawabkan kemutawatirannya. Ketujuh imam-imam qira’at tersebut terdiri dari empat negara, Hijaz, Syam, Kufah, dan Bashrah.   Di negara Hijaz, diwakili oleh dua imam, yaitu Nafi’ dan Ibnu Katsir. Di Syam diwakili satu orang, yaitu Ibnu […]