Cara Menghitung Zakat Pertanian Tanaman Pangan

Zakat pertanian merupakan zakat yg secara khusus diberlakukan atas semua jenis tanaman pangan yg menjadi makanan pokok di suatu negeri.

 

وتختص زكاة النباتات بالأقوات

 

“Zakat pertanian hanya dikhususkan buat jenis tanaman makanan pokok.”

 

Ada dua kelompok tanaman pangan yg dipungut sebagai zakat, yaitu:

 1. Dari kelompok buah-buahan, meliputi ruthab (kurma) dan ‘inab (anggur).
 2. Dari kelompok biji-bijiian, meliputi gandum, beras, dan segala jenis tanaman biji-bijian yg dapat dijadikan bahan makanan pokok serta dapat disimpan.

 

Baca juga: Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya

 

Syarat Wajib Tanaman Dijadikan Objek Zakat

Tidak semua jenis tanaman yg masuk kelompok biji-bijian dan buah-buahan dapat dijadikan objek zakat zuru’ dan tsimar (zakat pertanian). Secara umum, harus terpenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 1. Tanaman itu tumbuh sebab dibudidayakan oleh manusia
 2. Harus terdiri dari tanaman yg dapat dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan.
 3. Sudah keras dan siap disimpan (buduw al-shalah) dalam kondisi kering
 4. Mencapai nishab

 

Nishab Zakat Pertanian

Kadar nishab zakat pertanian ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Nabi saw:

 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

 

“Tidak ada zakat buat sesuatu yg kurang dari 5 wasaq kurma.”

 

Satu wasaq setara dgn 60 sha’, sementara 1 sha’ sama dgn 4 mud. Berdasarkan kitab Fathul Qadir fi ‘Ajaibil Maqadir karya Mbah Kiai Ma’shum, Kwaron, Diwek Jombang, diketahui pendekatan berat 1 mud, ialah sebagai berikut:

 • 1 mud  beras putih = 679,79 gram
 • 1 sha’ beras putih = 2718,19 gram = 2,72 kg
 • 1 nishab beras putih = 815,758 kg
 • 1 nishab Kacang Hijau = 780,036 kg
 • 1 nishab Kacang Tunggak = 756,697 kg
 • 1 nishab Padi = 1631,516 kg = 1,631 Ton Gabah Kering
 • 1 nishab Padi Kretek = 1323,132 kg = 1,323 Ton Gabah Kering

(Mbah Kiai Ma’shum, Fathu al-Qadir fi ‘Ajaib al-Maqadir, halaman 20-21).

 

Besaran Pengeluaran Zakat Pertanian

Penghitungan zakat pertanian juga dipengaruhi oleh jenis pengairan tanaman, yaitu:

 1. Diambil 5 persen bila memakai irigasi berbayar.
 2. Diambil 10 persen bila memakai irigasi tadah hujan atau berasal dari saluran irigasi tak berbayar.

 

Cara Penghitungan Zakat Pertanian

Kasus 1

Seorang petani telah berhasil memanen padi dgn total akhir gabah kering seberat 2 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar.

Pertanyaan:

 1. Berapakah zakat yg harus dikeluarkan?
 2. Bagaimana bila irigasinya berasal dari tadah hujan atau air irigrasi tak berbayar?

 

Jawab:

Jenis pengairan = irigasi (5%)

Total panenan gabah kering = 2 Ton = 2000 kg, lebih besar dari nishab padi 1,631 ton gabah atau 1,323 ton gabah padi kretek

Zakat yg harus dikeluarkan =  5% x 2000 kg gabah kering = 100 kg gabah kering = 1 kuintal

 

Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yg harus dikeluarkan ialah sebesar 10%. Sehingga zakat yg harus dikeluarkan, ialah:  10% x 2000 kg gabah kering = 200 kg gabah kering = 2 kuintal

 

Kasus 2

Seorang petani telah panen padi dgn total akhir beras kering yg didapat ialah seberat 1,5 ton. Pengairan padinya menggunakan irigasi berbayar.

Pertanyaan:

 1. Berapakah zakat yg harus dikeluarkan?
 2. Bagaimana bila irigasinya berasal dari tadah hujan atau air irigrasi tak berbayar?

 

Jawab:

Jenis pengairan = irigasi (5%)

Total panenan dalam bentuk beras putih kering = 1,5 Ton = 1500 kg, lebih besar dari nishab beras putih 815,758 kg beras.

Zakat yg harus dikeluarkan =  5% x 1500 kg gabah kering = 75 kg beras = 0,75 kuintal beras

 

Jika irigasi sawah berasal dari pengairan gratis, maka zakat yg harus dikeluarkan ialah sebesar 10%. Sehingga zakat yg harus dikeluarkan, ialah:  10% x 1500 kg beras = 150 kg beras = 1,5 kuintal beras.

 

Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim


 

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.