Membahas tentangNama-nama Nabi yg Doanya Dikabulkan Allah pada 10 Hari Bulan Dzulhijjah

Pada kesempatan ini kami mau mengulas tentang Membahas tentangNama-nama Nabi yg Doanya Dikabulkan Allah pada 10 Hari Bulan Dzulhijjah,

Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan yg memiliki banyak keutamaan, terutama pada 10 hari bulan Dzulhijjah

Abu Hurairah Radiyallahu anhu (RA) meriwayatkan dari Nabi ï·º, bahwa beliau bersabda: “Maa min ayyaamin ahabba ilallaahi an yu'bada fiihaa min 'asyri dzil hiijati: Yu'dalu shaumu kulli yaumin minhaa shiyaama sanatin waqiyaamu kulli lailatin minhaa qiyaama lailatil qadri. “

Artinya: “Tidak ada hari-hari dimana Allah lebih suka disembah selain sepuluh hari dalam bulan Dzulhijjah. Berpuasa tiap-tiap hari pada hari-hari tersebut, menyamai puasa-puasa dalam setahun, dan bersembahyg tiap-tiap pada hari tersebut (menyamai) pada malam Lailatul Qadar.”

Suatu ketika, Allah Swt mewahyukan kepada Nabi Musa Alaihis salam (AS). Nabi Musa berkata: “Wahai Tuhan, aku telah menyeru Engkau, tapi tak Engkau perkenankan juga seruanku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yg harus aku gunakan dalam berseru kepadamu.”

Kemudian Allah mewahyukan kepadanya: “Hai Musa, apabila telah tiba hari-hari yg sepuluh pada bulan Dzulhijjah maka ucapkanlah 'Laa ilaaha ilallaah’ (Tiada Tuhan selain Allah) tentu mau aku perkenankan hajatmu.”

Musa berkata: “Wahai Tuhan, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat itu.”

Allah berfirman: “Hai Musa, barangsiapa mengucapkan: ‘Laa ilaaha illallaah’ (Tiada Tuhan selain Allah) pada hari-hari tersebut sekali saja, maka andaikata seluruh langit dan bumi yg tujuh itu diletakkan pada tatakan Mizan, sedang 'Laa ilaaha illallaah' diletakkan pada tatakan yg tain, niscaya ucapan ini lebih berat dan lebih berbobot ketimbang itu semua.”

Berikut ini nama-nama Nabi yg doanya dikabulkan Allah pada 10 hari bulan dzulhijjah yg diiriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi ï·º:

Hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari dimana Allah mengampuni Nabi Adam Alaihis salam (AS). “Barangsiapa berpuasa pada bulan itu, maka Allah mau mengampuni segala dosanya.”

Hari kedua, Allah memperkenankan doa Nabi Yunus Alaihis salam (AS). “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka seperti orang yg beribadah kepada Allah  selama satu tahun, yg dalam ibadahnya dia tak bermaksiat kepada Allah selirikan mata pun.”

Hari ketiga, ialah hari di mana Allah memperkenan doa Nabi Zakaria Alaihis salam (AS). “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, Allah mau memperkenankan doanya.”

Hari keempat, hari lahirnya Nabi Isa Alaihis salam (AS). “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah mau menghilangkan kesusahan dan kefakiran. Lalu pada hari kiamat dia mau berada bersama para utusan yg baik dan terhormat.”

Hari kelima, hari lahirnya Nabi Musa Alaihis salam (AS). “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka mau selamat dari kemunafikan dan siksa kubur.”

Hari keenam, hari dibukakannya kebaikan dari pintu Allah untuk Nabi-Nya. “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah mau memandangnya dgn pandangan yg rahmat, sehingga setelah itu ia tak mau disiksa selama-lamanya.”

Hari ketujuh dan delapan, hari ditutupnya pintu-pintu neraka Jahannam dan tak dibuka sampai lewat kesepuluh hari tersebut. “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka Allah mau menutup kepadanya 30 pintu kesusahan dan membukakan 30 pintu kemudahan.”

Hari kesembilan, ialah hari Arafah. “Barangsiapa berpuasa pada hari itu, maka puasanya itu menjadi penebus dosa (kafarat) untuk setahun yg telah lewat dan setahun yg mau datang. Pada hari itu, diturunkan ayat: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku sempurnakan padamu niKmat-Ku.

Hari kesepuluh, hari idul Adha. “Barangsiapa menyembelih satu kurban pada hari itu, maka dgn tetesan darahnya yg pertama, Allah mau mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa keluarganya. Dan barangsiapa memberi makan pada hari itu kepada seorang mukmin dan bersedekah di waktu itu dgn satu sedekah, maka Allah mau membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman, sedang timbangannya lebih berat ketimbang gunung Uhud.”

Sumber: Disarikan dari keterangan dalam Durratun Nashihin karya Umar bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaubawiy

Demikianlah ulasan mengenai Membahas tentangNama-nama Nabi yg Doanya Dikabulkan Allah pada 10 Hari Bulan Dzulhijjah . apabila ada pertanyaan dapat dgn menuliskan pada kolom komentar dibawah ini.

terima kasih

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.